26/09/19  Tin của trường  212
Hình ảnh Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm của nhà trường
 25/04/16  Tin của trường  508
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu Học Võ Văn Kiệt.