• DSC_9146
  • DSC_9112
  • DSC_914190
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 31/3/2020, Bộ GDĐT đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội ...
Theo đó, các cơ sở giáo dục tiểu học căn cứ vào Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ban hành kèm theo Công văn này để điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học học kỳ II năm học 2019-2020, bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; tổ chức dạy học các môn học tự chọn một cách phù hợp, ưu ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3